HÜLYAM_LOGO.png
fabrıka_element.png

HÜLYAM  ÖZEL SAĞLIK  VE  İŞ GÜVENLİĞİ

 

    2003 den bu yana 90 kişiyi aşan alanında tecrübeli kadromuz ile “iş sağlığı ve güvenliği” hizmetleri vermekteyiz...

15 Ağustos 2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 27320 sayılı ‘İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik’’sonucu başlayan süreç ile 04.01.2010 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği birimi  tarafından yetkilendirilmiştir.

Hizmetin kalitesi SÜREKLİ OLARAK en üst seviyede tutulmak üzere firmalardaki işçilere gerekli özeni göstermeyi gerektirir ki, bu da işverene işçisi tarafından iş gücü verimi ve iş gücü kaybında azalma  olarak geri dönmektedir.

Firmalardaki iş kazalarını önlemeye yönelik alınan önlemler, yıl boyunca “0  İŞ KAZASI” hedefini oluşturarak, İşçi Sağlığı’nı ciddi anlamda olumlu yönde etkilemiş olmaktadır. Bu işçi için bireysel, işveren için kurumsal bir sağlık kazancıdır.

Çünkü ;Sağlığımız yaşamımızdaki en büyük kazancımızdır !!

İşverenlerimizin,  Sağlık ve İş güvenliği alanındaki YASAL SORUMLULUKLARINI alarak, kendilerinin bu anlamda İŞÇİLERİNE karşı olan görevlerini üstlenmiş oluyoruz.İş kazalarını minimale indirmeyi hedefleyerek, bireysel ve ailesel iş kazaları endişelerini gerek eğitimlerle, gerekse yaklaşımlarla önlemeye çalışıyoruz.

 

İŞVERENİN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

    a) 4857 sayılı “İş Kanunu”na Göre İşverenlerin Yükümlülükleri :

Madde 77- İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdürler.

İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

Madde 81 – İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre;

   1) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,

   2) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle,

   3) Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle,

yükümlüdürler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

27.11.2010/27768 sayılı Resmi Gazete ve en son  çıkan

6331 sayılı  İSGK  yönetmeliğine   göre  mevcut  olan 

İşverenin yükümlülüklerini  yerine  getirmek üzere hizmet

kapsamını belirler.

İKİNCİ BÖLÜM

Hak ve Yükümlülükler

MADDE 5 –

   (1)İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; İSGB oluşturmakla, bu birimde bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle ve sanayiden sayılan işlerin yapıldığı  işyerlerinde tehlike sınıfına uygun bir veya birden fazla iş güvenliği uzmanı

görevlendirmekle yükümlüdür.

   (2) İşveren, birinci fıkrada sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını işyerinde, Bakanlıkça belirlenen niteliklere sahip personel           bulunmaması halinde, işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden hizmet alarak da yerine getirebilir.

Bu anlamda işyerleri için gerekli olan:

 • İşyeri Hekimliği,

 • İş güvenliği Uzmanlığı,

 • İşe  giriş raporları,

 • Periyodik muayeneler,

 • İlkyardım eğitimi,

 • Ergonomi,

 • Ortam ölçümleri,

 • Risk analizleri,

 • İş sağlığı  ve güvenliği Eğitimleri,

 • İşyerinin talebine yönelik yardımcı sağlık personeli (hemşire ve/veya sağlık memuru) temini

 • Revir kurulumu, kontrolü ve takibi

 • Revir malzemelerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlediği EK-1’ deki şekliyle temini,

 • Acil ilaçların tespiti ve alımı,

 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği için gerekli yasa ve şartların temini,

 • Çevre Sağlığı Yönetimi,

 • İş Hukuku

 

Aynı zamanda İSİG Kurulu’nun oluşturulması ve bu kurulun ayda en az bir kez toplantısına katılımın sağlanması, Yine yasada belirlendiği üzere görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesi ve denetimi konusunda her türlü destek ve hizmet sağlanmaktadır.

      Sorumluluklarımız;

 • Hizmetlerimizi sunarken detaylı bilgiye sahip olmak, bilimsel bilincimiz ve hizmetlerimiz hakkında ortaya konan görüşleri değerlendirmemiz bizim için önemlidir

  • Hizmetlerimizi tam ve eksiksiz olarak sunmayı taahhüt ediyoruz.

  • Hizmet verdiğimiz kuruluşları sürekli olarak destekleyerek kaliteli bir hizmet anlayışı sunmaktayız.

  • Bütün çalışanlarımızla yaptıkları performans değerleri ile her zaman gurur duyarız.

  • Hizmet verdiğimiz tüm kuruluşlarda ki personellere aynı ilgiyi gösterir ve aynı hizmeti sunarız.

  • Kurumsal sorumluluk stratejimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

  • Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm kanun ve hükümlerine aynen uymakta ve uygulamaktayız.

       Değerlerimiz;

 • İşin bir bütün olarak bir takım halinde çalışırız.

 • Kaliteli performans ile mükemmel sonuçlar elde etmek için çalışıyoruz.

 • Yüksek standartları hedefleyen sorumlu bir şirketiz.

 • Sorumluklarımızın bilincinde, işi yürütürken açık ve dürüst bir hizmet anlayışı sunmak ve bu özelliklerimizi koruyacağımıza dair söz veriyoruz.

 • Tüm iş anlaşmalarımızda hedeflerimize ulaşmak için bir bütünlük içinde çalışmaktayız.

 • Hizmetimizi alan kuruluşların memnuniyetini sağlamak adına kaliteli bir hizmet anlayışı sunmayı hedefliyoruz.

 • Bütün anlaşmalı kuruluşlarımızla en iyi hizmeti almalarını sağlamak ve alacakları hizmeti garanti etmektir.

 Hizmetlerimiz;

 • İşe Giriş Muayenesi (Ağır ve tehlikeli işler raporu dahil ),

 • Periyodik Muayeneler ve işe dönüş muayeneleri,

 • Koruyucu Hekimlik Hizmetleri (Aşılama Tetanoz, Hepatit v.b, Beslenme, Hijyen)

 • Mevsimsel Aşılama (Grip)

 • Aşılamalar hakkında organizasyonlar sağlayarak koordinasyonunu yapmak

 • Firmaların üretim alanlarına göre Portör muayeneleri ve takibi

 • Gürültü ve toz ölçümleri, kimyasal tetkikler ve gerekli olan Tarama Testleri (Odiometri, Solunum Fonksiyon Testi, Akciğer Grafiği, Biyokimyasal Analiz vb.) koordine edilmektedir.

 • Günümüzde yer alan kanun ve yönetmelikler dâhilinde hareket etmek ve bununla ilgili hizmet verdiğimiz kuruluşlara doğru ve güncel bilgiler vermek

 • Olası iş kazalarında gerekli ilk müdahaleyi yapmak, sevk ve naklini sağlayarak organizasyonunu yapmaktır.

 • Hastalarımıza doğru, güvenilir ve güler yüzlü sağlık hizmetini sunmak

 • Hekimlerimiz tarafından hasta olan personellerin muayenelerinin yapılması

 • Tedavi hizmetlerin sağlanması ve uygulanması

Eğitimlerimiz:

Çalışanlara yıl içinde İnsan Kaynakları Departmanı ile iletişim halinde olmak kaydıyla Koruyucu Sağlık Hizmetleri ve toplumsal konularda eğitim programları düzenlenmektedir. Bu eğitimler;

 • Sağlık Bakanlığı  Onaylı Sertifikalı İlk Yardım eğitimleri,

 • Hijyen Eğitimleri,

 • İş kaybı ve İş kazalarını önleyici eğitimler,

 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamında çeşitli eğitimler,

 • Güncel kanun ve yürürlülükte olan maddeler hakkında idari birimlere verilecek eğitimler

 • Güncel konularda bireysel ve grup eğitimleri,

 • Kurumsal Ruh Sağlığı,

 • Akılcı İlaç Kullanımı,

 • Enfeksiyon Hastalıklarının Önlenmesi,

 Sağlıklı günler dileklerimizle

DR.HÜLYA YURTDAŞ PİRİNÇÇİ

40206.jpg