HİJYEN EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Katılımcıların, halk sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer enfeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini, bulaşma yollarını, hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceğini veya halk sağlığının nasıl tehdit göreceğini, hastalık belirtilerini ve korunma yollarını  öğrenerek işyerinde ve günlük yaşamda bilinçlendirilmesidir.

Katılımcı Profili: 

 • Gıda üretim ve perakende iş yerleri

 • İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri

 • Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler

 • Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler

 • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarını kapsamaktadır

 • İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur

 • Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nin kapsadığı iş yerlerinde bu belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılmayacak

 • Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecbur

 • Yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinin sahipleri ve işletenleri, 05 Temmuz 2014 tarihine kadar çalışanlarının Yönetmelikte belirtilen eğitimleri almalarını sağlamakla yükümlü tutulmuşlardır

 • Eğitim:

• Eğitimlerimiz biyologlar tarafından verilmektedir.

 • Eğitimler 1 gün (8 saat) yapılmaktadır.

 

Eğitim Konuları:

 • Çalışanlarının yasal yükümlülükleri ve yasal hakları

 • Hijyen yönetmeliği

 • Hijyenin Tanımı

 • Hijyenin nasıl sağlandığı

 • Temizlik ve dezenfeksiyon

 • Halk sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer

enfeksiyon etkenlerinin genel özellikleri

 • Bulaşma yolları

 • Hangi iş kolunda nasıl bulaşırlar

 • Halk sağlığının nasıl tehtit göreceği

 • Korunma yolları

alışanlarının yasal yükümlülükleri ve yasal hakları

Verilecek Sertifika:

Eğitim sonrası Milli Eğitim Onaylı belge hazırlanmaktadır.