İŞ BAŞI EĞİTİMLERİ

Eğitimin Amacı: Yeni işe başlayacak kişilerin işe girmeden önce Temel İş Sağılığı ve Güvenliği eğitimini alarak işe bilinçli şekilde başlamasını sağlamak.

Eğitimin Süresi: 4 Saat

Katılımcı Profili: İşe başlayacak olan tüm çalışanlar.

Eğitim Konuları

1. Genel konular

 1. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

 2. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

 3. İşyeri temizliği ve düzeni,

 4. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

 

2. Sağlık konuları

 1. Meslek hastalıklarının sebepleri,

 2. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

 3. Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

 4. İlkyardım

 5. Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim, 

 

3. Teknik konular

 1. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

 2. Elle kaldırma ve taşıma,

 3. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

 4. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

 5. Ekranlı araçlarla çalışma,

 6. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

 7. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

 8. Güvenlik ve sağlık işaretleri,

 9. Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

 10. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

 11. Tahliye ve kurtarma

 

Verilecek Sertifika: Temel İş Sağılığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası