eğitim

İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI

 

İş sağlığı ve güvenliği işçilerin sağlıklarının ve güvenliklerinin korunmasını hedefler. Bunu sağlamak, onları çalıştıran kimseler olarak işverenlerin görevidir. Çünkü işçinin işini yaptığı sırada beden ve ruh sağlığına yönelen tehlikelerin kaynağı, işverenin iş organizasyonu kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin sonucudur.1 İşçi iş sözleşmesi ile işverenin iş organizasyonuna dahil olur ve işyeri ortamının yaratacağı fiziki tehlikelere açık hale gelir. Bu nedenle işveren, iş sözleşmesinden doğan bir borç olarak işçiyi gözetmeli, onun iş sağlığı ve güvenliğini sağlamalıdır.2 Ancak iş sağlığı ve güvenliğinin Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkıyla olan ilişkisi, konuyu salt işverenin ya da işçinin sorunu olmaktan çıkartır. Sosyal devlet ilkesi gereği devlet ve giderek tüm toplum, iş sağlığı ve güvenliğiyle doğrudan ilgilidir.Bu nedenle devlet iş sağlığı ve güvenliğine belirleyici olarak müdahil olmalıdır. İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisi, iş sağlığı ve güvenliği yönüyle, devletin de taraf olduğu üçlü bir hukuki ilişkiye benzetilebilir.

Biz de etkin iş sağlığı ve güvenliği hizmet kalitesini bu anlamda hukuk birimimizle  ekip birliği içinde çalışıyor hem de projelerimize bunu eş zamanlı yansıtıyoruz...