İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİMİ

 

Eğitimin Amacı: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi iş yerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemlerini belirlemektir.

Katılımcı Profili: İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri, yöneticiler, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, diğer sağlık personelleri, sendikacılar, mühendisler, teknisyenler, formenler, ustalar, İSG çalışan temsilcileri vb. kurul üyeleri.

Eğitim Konuları:

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu nedir?

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulacağı işyerleri

• Kurul üyelerinin görev ve yetkileri

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun toplanma ve çalışma biçimi

• Kurul toplantı tutanakları ve diğer belgelerin kayıt altına alınması

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda alınan kararların çalışanlara duyurulması

• Kurulda alınan kararların, uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları arasında işbirliğinin sağlanması

• İşveren ve işveren vekilinin yükümlülüğü

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun yükümlülüğü

• Çalışanların yükümlülüğü