• Bilindiği üzere COVID-19 pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın Genelgesi ile 65 yaş üstü ve kronik hastalığı mevcut kişilerin sokağa çıkma yasağı getirilmiştir.

 

  • Bu yasağın ardından iş yerlerinde kronik hastalıkların değerlendirilmesi, hangi çalışanların kapsam dahilinde olacağı kararı iş yeri hekimi danışmanlığında işverene bırakılmıştır.

 

  • MOSB-MED olarak bu sürecin başından itibaren hazırlamış olduğumuz MOSB-MED KRONİK HASTALIK TAKİP VE DEĞERLENDİRME FORMU ile iş yeri hekimleri olarak işverenlere destek olmaya çalıştık ve olmaya devam ediyoruz.

 

  • Pandemi normalleşme sürecinde de kronik hastalığa sahip mevcut çalışanlarımızın işe geri dönüşlerinde hastalıklarının durumu ve işe başlamalarına bir engel teşkil etmediği noktasında kararlarınıza destek olmak amacıyla iş yeri hekimlerimizle birlikte yanınızdayız.

 

  • Bu amaçla işe başlayacak olan kronik hastalığa sahip kişilerin hastalıkları ile ilişkili yapılması gereken tetkikler noktasında destek vermeye hazırız. Örneğin sık görülen kronik hastalıklardan olan Diyabet tanısı mevcut çalışanın Açlık kan şekeri, HbA1c, İnsülin düzeyleri ve sonuçlara göre istenecek ek tetkikler ile değerlendirilerek iş yeri hekiminin de görüşü ile birlikte işe dönüşü sağlanacaktır.

 

MOSB-MED KRONİK HASTALIKLAR İŞE DÖNÜŞ PROSEDÜRLERİ

MOSB-MED HEKİMİ TARAFINDAN KİŞİNİN ÖYKÜSÜNÜN ALINMASI

MOSB-MED HEKİMİ TARAFINDAN KİŞİNİN MUAYENESİNİN YAPILMASI

KRONİK HASTALIKLA İLİŞKİLİ TETKİKLERİN İSTENMESİ (HbA1c, AKŞ, EKG, Üre, Kreatinin, AST,ALT)

ENFEKSİYON PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (HEMOGRAM, CRP, AKCİĞER GRAFİSİ)

SONUÇLARLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRME

İŞ YERİ HEKİMİ İLE İLETİŞİM VE ONAY

COVID- 19 pandemisi döneminde alınan tedbirler kapsamında iş yerlerinde teması azaltmak amacıyla birçok sektörde evden çalışma sistemine geçilmiştir. İçinde bulunduğumuz normalleşme sürecinde de normal çalışma şartlarına geçiş planlanmaktadır.  İş yerleri toplu yaşam alanı olması kaynaklı mevcut vaka durumunda bulaşın çok hızlı ve çok sayıda kişiye yayılabilme potansiyeli nedeniyle pandemi sürecinde korunma önlemlerinin hassas bir şekilde alınması gereken alanlardır. Korunma önlemleri kapsamında bulaş riski olan kişilerin işletmeye girişi olmadan saptanması önem arz etmektedir.

Bu bağlamda çalışanlarınızın işe başlamadan önce sağlık taramasından geçirilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu çalışma ile aynı zamanda çalışanlar arasında birbirine şüphe ile değerlendirmesinin ve çalışan kaygılarının önüne geçmesini umuyoruz.

Bu amaçla MOSB-MED olarak yanınızda olduğumuzu, her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Kurum olarak Sağlık Bakanlığı rehberinde yer alan tetkikleri içeren kişide mevcut  enfeksiyon yönünden bizlere yol gösteren laboratuar testlerimiz ve hekimlerimizin klinik muayenesi ile işverenlere destek sağlamaktayız. 

 

MOSB-MED COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ İŞE DÖNÜŞ LABORATUVAR TESTLERİ

Hemogram 

CRP

Sedimentasyon

AST, ALT

LDH, CK

Ferritin

Üre, kreatinin

D-dimer

Akciğer grafisi (gerektiğinde Akciğer tomografisi)