• COVID-19 pandemi döneminde işyeri işe giriş muayenelerinde ek yapılması gerekli mi?

İşletmeler toplu yaşam alanı olması kaynaklı mevcut vaka durumunda bulaşın çok hızlı ve çok sayıda kişiye yayılabilme potansiyeli nedeniyle pandemi sürecinde korunma önlemlerinin hassas bir şekilde alınması gereken alanlardır. Korunma önlemleri kapsamında bulaş riski olan kişilerin işletmeye girişi olmadan saptanması önem arz etmektedir. Bu nedenle pandemi süresince işe girişlerde COVID-19 olası vakaların değerlendirilerek önlem alınması gerekmektedir.

  • COVID-19 pandemi döneminde işyeri işe giriş muayenelerinde EK-2 formunda yer alan bilgilere ek hangi bilgiler sorgulanmalıdır?

 İşe giriş EK-2 formunda yer alan sağlık bilgileri kapsamlı bir değerlendirme sağlasa da pandemi     döneminde enfeksiyona yönelik ek sorular değerlendirme açısında önemlidir. MOSB-MED olarak hazırlamış olduğumuz işe giriş COVID-19 bilgilendirme formunun faydalı olacağını düşünüyoruz.

  • COVID-19 pandemi döneminde iş yeri işe giriş tetkiklerine ek olarak hangi tetkikler istenmelidir?

İşe giriş tetkiklerinde iş yeri ortamında yer alan riskler açısından istenen tetkiklerin yanında pandemi döneminde istenecek ek tetkiklerin COVID-19 enfeksiyonunu erken yakalama imkanını sağlayacaktır. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığının ayaktan hasta başvurularında uygulamış olduğu algoritmada yer alan;

*Hemogram, CRP, Sedimentasyon, AST, ALT, LDH, CK, Ferritin ,Üre, kreatinin, D-dimer, Akciğer grafisi (gerektiğinde Akciğer tomografisi)

düzeylerinin değerlendirilmesinin COVID-19 olgularının erken tanısı açısından faydalı olacağını düşünüyoruz. MOSB-MED ailesi olarak bu zorlu süreçte de her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.

 

COVID-19 işe giriş.jpg
COVID-19 İŞE GİRİŞ-2.jpg