İşyeri Ortam Ölçümleri

İşyeri Ortam Ölçümleri: İSG Mevzuatına göre İşverenler yaptırmak zorunda olduğu işlemlerdendir. İşverenler çalışanlarını iş yerlerinde bulunan ve kullanılan maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden korumak zorundadır.

 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. maddesine göre işverenler, işyeri çalışma ortamında ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” 5 inci maddesine göre; işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır.

 

 

Ortam Ölçümleri

 1. Toz ölçümü

 2. Gaz ve Buhar ölçümü

 3. Gürültü ölçümü

 4. Aydınlatma ölçümü 

 5. Termal Konfor ölçümü

 6. Kişisel Maruziyet Toz ölçümü

 7. Kişisel Maruziyet Gürültü ölçümü

 8. Kişisel Maruziyet ve Ortam VOC ölçüçü

 9. Kişisel Maruziyet Gürültü ölçümü

 10. Kişisel Maruziyet Ağır Metal ölçümü

 11. Kişisel Maruziyet Silis ölçümü

 12. Kişisel Maruziyet Formaldehit ölçümü

​​

İlgili Yönetmelikler:

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721

Tozla Mücadele Yönetmeliği: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 05.11.2013/28812

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:12.08.2301/33287

Mosb-Med işyeri ortam ölçümlerinizde çözüm ortağınızdır.