KAZA ARAŞTIRMASI VE KÖK SEBEP ANALİZİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Katılımcıları, bir kazanın tümüyle analiz edilmesi, raporlanması ve olabilecek benzer kazaların meydana gelmemesi için kazanın kök sebebine kadar inebilmesini sağlamak, analizin nasıl en etkin şekilde organize edilmesi gerektiğinin öğrenilmesi ve mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmasını sağlamaktır.

Katılımcı Profili: İş Güvenliği Uzmanları, İSG Sorumluları, bir iş kazası meydana geldiğinde kaza analizi yapacak olan Kaza Araştırma Kurulu Üyeleri.

Eğitim:
• Eğitimlerimiz tehlike sınıfı ve kaza türü gözetmeksizin her iş yerinin ihtiyaçlarına uygun olarak verilebilmektedir.
• Eğitimlerimiz İş Güvenliği ve Kaza Araştırma Uzmanlarımız tarafından verilmektedir.
• Eğitimler 1 gün teorik ve 1 gün uygulamalı olarak toplam 16 saat sürmektedir.

Eğitim Konuları:

• Tehlike, Risk ve benzeri Kavramlar
• Tehlike ve Risk Değerlendirmesinin Önemi
• Tehlike ve Risk Analizleri
• Kök Sebebi Bulma Aşamaları
• Problem Çözme Teknikleri
• 5 Neden Analizi
• Kaza / Olay Araştırması
• Kaza / Olay Raporlanması
• Sorgulama Teknikleri