• COVID-19 pandemi döneminde işyeri periyodik muayeneleri yapılabilir mi?

COVID-19 pandemi sürecinde periyodik taramalarda enfeksiyon tespitine yönelik testlerin ağırlıkta olması ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde örnek alımlarının yapılmasına dikkat edilmelidir. Bilindiği üzere mevcut durumda iş yeri biyolojik risk etmeni Covıd-19’dur. İşveren bu noktada gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

  • COVID-19 pandemi döneminde işyeri işe giriş muayenelerinde EK-2 formunda yer alan bilgilere ek hangi bilgilerin sorgulanması uygun olur?

Periyodik taramalarda kullandığımız EK-2 formunda yer alan sağlık bilgilerinin yanında pandemi     döneminde enfeksiyona yönelik ek sorular değerlendirme açısında önemlidir. MOSB-MED olarak hazırlamış olduğumuz periyodik muayene COVID-19 bilgilendirme formunun faydalı olacağını düşünüyoruz.

  • COVID-19 pandemi döneminde periyodik muayenelerde enfeksiyona yönelik hangi tetkikler periyodik tekiklere dahil edilmesi önerilir ?

Bu bağlamda Sağlık Bakanlığının ayaktan hasta başvurularında uygulamış olduğu algoritmada yer alan;

*Hemogram, CRP, Sedimentasyon, AST, ALT, LDH, CK, Ferritin ,Üre, kreatinin, D-dimer, Akciğer grafisi (gerektiğinde Akciğer tomografisi)

düzeylerinin değerlendirilmesinin COVID-19 olgularının erken tanısı açısından faydalı olacağını düşünüyoruz.

COVID-19 PERİYODİK.jpg
COVID-19 periyodik 2.jpg