Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik test ve kontroller; İSG Mevzuatına göre, İşverenin yaptırmak zorunda olduğu işlemlerdendir. Ekipmanların periyodik kontrolü ile yol açabileceği riskler ve tehlikeler engellenmeye çalışılır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10. maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla görevlidir.

25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmelik 7. maddesi gereğince, kullanım amacına uygun olarak işyerindeki iş ekipmanlarının yetkili kişilerce periyodik olarak test ve kontrollerinin yapılması ve düzenlenecek raporlarının, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanması gereklidir.

Periyodik Test ve Kontroller – Basınçlı Kaplar

 1. Kızgın Yağ Kazanı Kontrolleri

 2. Buhar Kazanı Kontrolleri

 3. Kompresörler

 4. Hidroforlar

 5. Hava Tankı

 6. Otoklav Kontrolleri

 7. Kalorifer Kazanı Kontrolleri

 

Periyodik Test ve Kontroller – Kaldırma Ekipmanları

 1. Caraskal Kontrolleri

 2. Platform Kontrolleri

 3. Forklift Kontrolleri

 4. Vinç Kontrolleri

 5. Yük Asansörleri

 6. Mobil Vinçler

 

Periyodik Test ve Kontroller – Elektrik ve Topraklama

  1. Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü
  2. Aydınlatma Tesisatı Periyodik Kontrolü
  3. Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrolü
  4. Kuvvetli Akım Tesisatı Periyodik Kontrolü
  5. Patlayıcı Ortam Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü
  6. Paratoner Tesisatı Periyodik Kontrolü
  7. Pano ve İşletme Topraklaması Periyodik Kontrolü

Mosb-Med  Periyodik Test ve Kontrollerde çözüm ortağınızdır.