dış bina.jpg

Eğitimlerimiz

Çalışanlara yıl içinde İnsan Kaynakları Departmanı ile iletişim halinde olmak kaydıyla Koruyucu Sağlık Hizmetleri ve toplumsal konularda eğitim programları düzenlenmektedir. Bu eğitimler;

ilkyardım.jfif

01

 TEMEL  ve GÜNCELLEME İLKYARDIM EĞİTİMİ

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaların öğrenilmesi

02

YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Yüksekte çalışacak personelin güvenli bir biçimde çalışmasını sağlayacak bilgiler ile donanması ve kaza anlarında gerekli kurtarma görevlerini yerine getirebilecek seviyede eğitilmesini sağlamaktır.

yüksek.jpg
Yangın hortumu

03 YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE TATBİKAT

Yangın esnasında çalışanların yangına müdahale ve doğru hareket tarzlarını geliştirmek, yangınla mücadele bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak.  

04

GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

İşe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

inşaat işçisi