Tetkikler

Biyokimya

Tümör Marker

Seroloji

Hormonlar

Hematoloji

Kültür ve Mikrobiyoloji

KAN SAYIMI (HEMOGRAM)

PERİFERİK YAYMA(LÖKOSİT FORMÜLÜ)

KAN GRUBU (JEL SANTRİFUGASYON)

SEDİMENTASYON HIZI (ESR)

PT

GLUKOZ

HEMOGLOBİN A1C

HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ

İNSÜLİN

C-PEPTİD

TOTAL PROTEİN

ALBUMİN

ASO (ANTİ-STREPTOLİZİN O)

C-REAKTİF PROTEİN (CRP)

ROMATOİD FAKTÖR (RF)

HS-CRP

GLUKOZ

HEMOGLOBİN A1C

HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ

İNSÜLİN

C-PEPTİD

TOTAL PROTEİN

ALBUMİN

İDRAR ANALİZİ

DIŞKI DİREKT MİKROSKOPİSİ

DIŞKIDA GİZLİ KAN 

PARAZİTOLOJİK İNCELEME 

GLUKOZ

HEMOGLOBİN A1C

HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ

İNSÜLİN

C-PEPTİD

TOTAL PROTEİN

ALBUMİN

AFP (ALFA FETOPROTEİN)

CA 125

CA 19-9

CA 15-3

CEA

SERBEST T3

SERBEST T4

T3 (TRİİYODOTİRONİN)

T4 (TİROKSİN)

TSH