TEMEL  ve GÜNCELLEME İLKYARDIM EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaların öğrenilmesi.

Katılımcı Profili: 

 • Uluslararası standartlar ve Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun ilk yardım kurslarımız 18 yaşını dolduran, okuma-yazma bilen herkese açıktır.. 

Eğitim:

 • Çok tehlikeli iş yerlerinde her 10 çalışana kadar 1

 • Tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışana kadar 1

 • Az tehlikeli işyerlerinde ise her 20 çalışan için 1 “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”

 • Temel İlkyardım Eğitimleri 16 saat yapılmaktadır.

 • Eğitimi tamamlayan katılımcılar İl Sağlık Müdürlüğünün belirlediği günlerde teorik ve uygulamalı olarak sınava katılır ve başarılı olması durumunda belgelendirilir.

 • Güncelleme ilkyardım eğitimleri 8 saat yapılmaktadır.

 

Eğitim Konuları:

 

 • Genel ilkyardım bilgileri

 • Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi

 • Temel Yaşam Desteği

 • Kanamalarda ilkyardım

 • Yaralanmalarda ilkyardım

 • Yanık-donma ve sıcak çarpmasında ilkyardım

 • Kırık-çıkık ve burkulmalarda ilkyardım

 • Bilinç bozukluklarında ilkyardım

 • Zehirlenmelerde ilkyardım

 • Hayvan ısırmalarında ilkyardım

 • Göz-kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım

 • Boğulmalarda ilkyardım

 • Hasta/yaralı taşıma teknikleri

alışanlarının yasal yükümlülükleri ve yasal hakları