visionimg-848x3231_edited.jpg

 YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE TATBİKAT

 1. Teorik Yangın Eğitimi

Eğitimin Amacı: Yangın esnasında çalışanların yangına müdahale ve doğru hareket tarzlarını geliştirmek, yangınla mücadele bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak.

Eğitim Süresi:  Teorik Yangın Eğitimi 4 saat sürmektedir.

Katılımcı Profili: Acil Durum Ekipleri ve Tüm Personeller.

Eğitim Konuları

 1. Yanma Nedir

 2. Yangın Nedir

 3. Yangın Yönetmeliği

 4. Yangın Üçgeni

 5. Yangın Sönürme Cihazları

 6. Yanıcı Maddeler

 7. Yangın Çıkış Nedenleri

 8. Yangının Etkenleri

 9. Yangından Korunma Yöntemleri

 10. Yangından Korunma Sistemleri

 11. Acil Çıkış İşaretleri, Yönleri

 12. Acil Durum Ekipleri

​​

Verilecek Sertifika: Genel Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Sertifikası

 

 1. Genel Tatbikat

Tatbikatın Amacı: Kurum ve Kuruluşlarda tüm çalışanların, muhtemel yangın ve afet durumlarında meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi ve becerilerini artırmaktır.

Tatbikat Süresi: 1 saat

Katılımcı Profili: Acil Durum Ekipleri ve Tüm Personeller

Tatbikat Hakkında Genel Bilgiler: Tatbikat süresince önceden belirlediğimiz senaryoya parelel

Deprem

Tahliye

İlkyardım

Yangın tatbikatları gerçekleştirilmektedir. Acil Durum ekipleri ile koordineli gerçekleştirdiğimiz tatbikatta Acil Durum ekiplerinin becerilerini geliştirmekteyiz.

Verilecek Rapor: Genel Tatbikat Raporu 

 

Taşıma ve Kaldırma Araçları Güvenli Kullanım Eğitimleri